Funderingsherstel en particuliere woningverbetering in oude wijken

schiedam onderhoudsachterstanden en funderingsproblemen.

schiedam onderhoudsachterstanden en funderingsproblemen.

De woningen en winkels in drie oude wijken en het centrum van Schiedam kampen met onderhoudsachterstanden en funderingsproblemen. De gemeentelijke aanpak in drie fasen voor 5.800 woningen draait op volle toeren. Eigenaren krijgen gratis hulp en advies en ze kunnen 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%) geld lenen. Deze aanpak werkt: eigenaren investeren weer. Eind 2010 is voor € 27 miljoen aan goedkope leningen verstrekt. Ook energiebesparende maatregelen zijn onderdeel van de aanpak.
In samenwerking met de gemeente Schiedam ontwikkelt en coördineert Ruud van Workum sinds 2004 de aanpak van de woningverbetering en is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit, de communicatie, de voortgang, de financiën en de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid.

Zie ook www.schiedam.nl, (even nakijken ivm met verbegteringen) particuliere woningverbetering.