Beleidsontwikkeling en projectleiding

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

Beleidsontwikkeling en projectleiding
Plaats: Schiedam Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

aanpak historisch centrum
De gemeente wil bevorderen dat het historische centrum en het winkelcentrum elkaar meer versterken. De Hoogstraat, de ruggengraat van het historische centrum, zou daartoe haar uitstraling moeten verbeteren. Om dat mogelijk te maken is de gewenste ruimtelijke kwaliteit omschreven in een beeldkwaliteitplan en zijn toetsingscriteria voor nieuwe ontwikkelingen opgesteld.

Winkelstraten in de historische binnenstad hebben het zwaar. Een matige verhuurbaarheid, leegstand en verpaupering zijn aan de orde. De gemeente heeft besloten om in een brede aanpak een impuls aan de binnenstad te geven. Onderdeel daarvan vormt de fysieke aanpak van de ongeveer 250 panden in het centrum samen met eigenaren en ondernemers.

Het doel is de uitstraling van winkelstraten te verbeteren en het unieke karakter van het historische centrum te versterken. Dit wordt gerealiseerd door panden te renoveren, gevelpuien en reclames aan te pakken, woningen boven winkels te realiseren en life-style ondernemers aan te trekken. Eigenaren en ondernemers krijgen gratis advies, goedkope leningen en subsidies.
Samen met de gemeente Schiedam heeft Ruud van Workum het project ‘Werk aan de Winkel’ ontwikkeld in 2008. In de uitvoeringsfase verzorgen we de projectleiding. Eind 2010 zijn 60 panden geheel opgeknapt en zijn er voor 20 panden plannen in de maak.

Zie ook www.schiedam.nl, werk aan de winkel (juiste link toevoegen)